6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında INGOSA’nın veri sorumlusu statüsünde olduğunu, INGOSA tarafından hazırlanan satış bilgi formunu özgür irademle doldurduğumu ve INGOSA’nın ürün ve hizmetlerini sunmakta olduğu chatbot platformu için gerekli olan amaç ve yöntemler kapsamında kişisel verilerimi işlemesini kabul ve beyan ediyorum.

 

INGOSA tarafından şahsıma sunulan satış bilgi formunun doldurulması, ticari ilişkimiz süresince bilgilendirme ve duyuruların tarafıma iletilmesi, INGOSA iş ortakları ile raporlama amaçlı paylaşılması, güvenliğinin sağlanması ve yasal yükümlülükler ile uyum sağlanması amaçlarıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verilerimin INGOSA tarafından bir veri tabanına kaydedilerek yurt içinde ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmasını kabul ediyorum.